วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

ภาพที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี
ภาพที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ภาพที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ภาพที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ภาพที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์


ภาพที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย


ภาพที่ 9
ระดับปฐมวัย
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...